Kirkegården er som en åben historiebog, som venter på at blive læst.

På kirkegården kan du gå en tur og se på gravsteder og monumenter. Mange monumenter er erklæret bevaringsværdige. Enten på grund af monumentets håndværksmæssige kvalitet eller på grund af historiske årsager.

Her på hjemmesiden supplerer vi monumenterne ved også at skrive historierne bag om mange af de personer som mindes på kirkegården.

Du kan downloade en folder, som viser hvor de forskellige monumenter befinder sig, scanne folderens QR koder og herfra læse de forskellige beretninger på din tur.

Mærk historierne og få en rolig stund i en smuk og velordnet have.

Hjertelig velkommen.

Hvis du kan hjælpe os med interessante historier, bidrage eller korrigere de eksisterende, er vi meget interesserede i at høre fra dig.
Du kan altid kontakte os personligt eller via denne hjemmesides kontaktformular.

Allerede før Esbern Snare omkring 1167 grundlagde sin borg på den høje banke vest for fiskerlejet Kordel, lå der nord for lejet en lille middelalderkirke indviet til Sct. Olav den Hellige.
Hvordan kirken har set ud vides ikke præcist, men ved en gravning på kirkegården først i 1907 og senere i 1918, fandt man lidt før porten mod Sct. Olaigade fundamenter i jorden, der tyder på, at her kan Sct. Olai Kirke have ligget.

Lindegården i Højbyen, der huset Kalundborg Museum, er i dag en bygning med uvurderlig kulturhistorisk værdi for byen. Lindegården består af seks bindingsværkslænger omkring to gårdspladser. Bygningerne er blevet til i flere faser, hvor den ældste del er fra begyndelsen af 1600-tallet.

`Rejst af modstandsbevægelsen i Kalundborg´. Inskriptionen på denne natursten over Charles Hansen, efterlader ingen tvivl om, hvad vi har med at gøre: En lokal frihedskæmper og den civile amtsleder, matros Charles Christian Hansen, Kalundborg, født den 23. februar 1916, død den 26. februar 1952.

Den 24. december 1624 anses for det danske postvæsens fødselsdag. En kongelig forordning, der ændrede sig mange gange, hvor købmænd, borgmestre og gæstgivere ofte stod for fordelingen. Fra 1831, blev en række militærpersoner ofte udnævnt som postmestre, i mange tilfælde som en slags retrætepost.

`Venner af søens folk rejste dette minde´ står der nederst på denne høje sten rejst af Marineforeningen, til minde om krigsforliste søfolk og fiskere fra Kalundborg og omegn, der var omkommet under I og II Verdenskrig. Under et udhugget anker med ankerkæde inskriptionen:

På kredslæge J.S. Møllers initiativ, blev der i 1901 holdt stiftende generalforsamling i foreningen Kalundborg Folkebogsamling. Byrådet besluttede, at overdrage skolebiblioteket til foreningen og stillede et lokale på Rådhuset til rådighed.

`Her er London. BBC sender til Danmark: De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig´. Nyheden med kapitulationsbudskabet, der blev sendt over illegal radio omkring kl. 20.35, på den velkendte baggrundsknitren af tyske støjsendere, udløste stor jubel og dyb sorg i Kalundborg. Overgivelsen skulle træde i kraft den 5. maj kl. otte, hvor frihedskæmperne måtte iføre sig deres armbind og overtage kontrollen over byen.

S.P. – Søren Peter - Jensen, 1877-1955, er mest kendt for sine to siloer. Den mindste, der lå hvor Føtex ligger i dag, og den store DLG-silo på havnen, hvor der nu er Havnepark.

 - Jeg er glad for, at vi i dag kan samles om de seks mænds grav og takke dem for deres opofrelse. Ikke alene for deres eget fædreland, men også for, at vi i dag står i et frit Danmark.

Ole Peter Andersen var et kendt ansigt i byens gader. I over 30 år var han brødkusk for Fællesbageriet i Kalundborg, og værdsat som en punktlig, præcis, pligtopfyldende og altid meget hjælpsom mand.

Navnet Knud Valdemar Hender er ukendt for de fleste, men i kraft af et legat, der bærer hans og hustruens navn, lever det videre blandt de dygtigste afgangselever fra Kalundborg Gymnasium og på Kalundborg Handelsskole – i dag Allikelund Gymnasium.

`Rejst af Kalundborg Folkeblad i taknemmelig erindring´. Søren Rasmussen, 1883-1968, var en navnkundig redaktør på `Kalundborg Folkeblad´ i perioden 1910-1960.

Julius Ferdinand Kleinsang, 1854-1911, der kom i lære hos glarmester Christensen i Kalundborg, fik som svend arbejde i København, hvor glarmester Folmer også drev en lille kunsthandel. Efter Folmers død, kastede Kleinsang sig over kunsthandlen, og solgte mange danske kunstnernavne på udstillinger i Dresden, München og Paris.

Kirkegårdens ældste gravsten, smuk og velbevaret, er et tidstypisk klassicistisk monument af sandsten, rejst ` til minde om den værdige religionslærer Peter Holst, født d. 10. februar 1776, død d. 24. august 1832, sognepræst i Kalundborg af hans taknemlige efterladte´.

`Skomagermester Holm, agtværdig borger udi byen, er tildelt Fortjenstmedallien i Sølv med Tilladelse til at bære samme´, lød det kortfattet og med gotisk skrift i Kalundborg Dagblad i september 1895. Så vidste alle i den lille provinsby, at deres bysbarn havde opnået stor anerkendelse, da han i forbindelse med sit 50 års borgerjubilæum, blevet hædret af selveste Hans Majestæt Kong Chr. 9.

Omkring 1890, da Ingeborg Partsch boede i Helsingborg, traf hun den unge lægestuderende J.S. Møller, som hun giftede sig med i 1894, efter han havde nedsat sig som praktiserende læge i Kalundborg. Ægteparret sluttede sig fra dannelsen af Det Radikale Venstre i 1905 til partiet og blev af byens førende kredse anset for at være yderst frisindede og venstreorienterede.

Gennem hele sit 40 år lange arbejdsliv var Bjarne Fischer, født 1891 i Asnæs, beskæftiget ved Statsbanerne. Efter en periode som håndværker på DSB-værkstedet i København, kom han i 1916 til Bramminge som lokomotivfyrbøder.

Anders Christian Frederik Andersen, socialdemokratisk borgmester fra 1921 til 1944, og folketingsmedlem fra 1924 til 1944, fik langsomt genrejst Kalundborg efter skibsværftets krak og gjort bynavnet kendt langt ud over den nordlige halvkugle via langbølgesenderen på Gisseløre, så man i udlandet troede, at Kalundborg var den danske hovedstad.

`De oprigtige sk…. ….. for Guds ansigt´, lyder den forvitrede inskription på marmortavlen for Albert Peter Gude, død den 4. oktober 1870. Teksten stammer fra Det Gamle Testamente, Salmernes Bog, kapitel 140 vers 14, og kan med lidt god vilje læses som: `De oprigtige skulle blive for Guds ansigt´.

Fra en seng på Blegdamshospitalet i København, polioramt med førlighed i et par fingre og en specialbygget skrivemaskine på dynen, kom Rosa Abrahamsen i 1956 på alles læber som Blegdammens Rose, efter at have medvirket i en udsendelse med Statsradiofoniens Karl Bjarnhof, der var kendt for sin interviewserie `Sagt på tomandshånd´.

” Hans Sørensen var ikke til de store armbevægelser udadtil, men som billedmager var han en af de store. Når han var bedst som maler og grafiker, var han så fremragende, at kun en medfødt beskedenhed og ulyst til at beskæftige sig med det kommercielle omkring kunsten forhindrede ham i at få sit navn frem i allerforreste række”.

 Inskription: Jens Peter Plassmann, født 8.5 1903 død 31.8 1946. `Tak for alt. Fra Arbejdskammeraterne på Svovlsyren´. Begrundelse: Inskriptionen.

Lars Christensen, kendt som Sten Lars, blev født 1800 i Skamstrup, syd for Mørkøv, i en gårdmandsslægt, der foruden Lars havde 10 børn. Efter soldatertjeneste i Første Linieregiment, vendte han hjem og ernærede sig ved, at arbejde med stensætning og flette kurve.

J.S. Møller – Jens Schou Christensen Møller, født 17. november 1865, blev uddannet læge i 1891 og slog sig i 1893 ned med egen praksis i Kalundborg, hvor han i 1915 blev udnævnt til kredslæge.

Møller var en ildsjæl, der satte mange fingeraftryk. Han var medstifter af Det Radikale Venstre i 1905 og siden af Kalundborg og Omegns Radikale Venstre. Gennem sine 40 år i Kalundborg satte han markante aftryk på to altafgørende kulturelle områder i Kalundborg: Biblioteket og Museet.

Da håndværkerlaugene, som blev styret af en oldermand udpeget af mestrene, i 1862 kunne se deres laug forsvinde, forsvandt også den eneste form for sygekasser, man havde kendt. Som modvægt dannede Håndværkersvendene i Kalundborg i 1862 en sygekasse og kort efter blev der også dannet en for byens arbejdere. Initiativet blev taget af, og med tilskud fra, maskinfabrikant Ole Vedel Birch, der i 1874 kortvarigt var medejer af Kalundborg Jernstøberi og maskinfabrik i sidebygningen til ejendommen Kordilgade 50, i dag kendt som Brostrøms Gård.

I perioden 1954-1978 var Jørgen Hagemann-Petersen Kalundborgs magtfulde konservative borgmester. I hans 24-år lange regeringstid gennemgik byen en rivende udvikling fra søvnig købstad til aktiv industriby. Som borgmester igangsatte Hagemann en udvikling, der er fortsat længe efter hans død.

Ib Fenger Bache, født 7. december 1919 i København, blev uddannet læge i 1945. Efter nogle års tjeneste i Odense og København, tog han med hustruen Elise, der også var uddannet læge, til London for at studere tropemedicin som forberedelse til gerningen som lægemissionærer i Sydindien.

`Jeg ved en dejlig have´.

Jeg ved en dejlig have,
hvor roser står i flor,
dem skabte Gud til gave
for alle børn på jord.

Hans Christian Sonne, sognepræst ved Lille Fuglede og Store Fuglede kirker, der var grundlægger af Danmarks første brugsforening i Thisted, november 1866.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor er åben mandag til torsdag fra 10.00 til 14.00. Telefontid er mandag til torsdag 12.00 – 14.00.. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.

Vi bruger cookies for at forbedre brugeroplevelsen på hjemmesiden. Denne information deles med tredjepart. Ved fortsat brug af websiden godkender du cookiepolitikken. Se mere om cookies, hvordan de bruges og hvordan du kan slette dem i vores Cookies politik.

Jeg accepterer cookies fra denne hjemmeside.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk