S.P. – Søren Peter - Jensen, 1877-1955, er mest kendt for sine to siloer. Den mindste, der lå hvor Føtex ligger i dag, og den store DLG-silo på havnen, hvor der nu er Havnepark.

En virksomhed, der op gennem 1900-tallet gjorde Kalundborg til Danmarks største udskibningshavn for korn. En position havnen har bevaret siden.

S.P. Jensen blev en kendt og fremtrædende person i byen takket være sine mange forretninger, der skabte liv i Kalundborg og især tiltrængte arbejdspladser på havnen. S.P. Jensen drev import og eksport af især træ, tømmer, korn og foderstoffer. En virksomhed, der op gennem 1900-tallet gjorde Kalundborg til Danmarks største udskibningshavn for korn. En position havnen har bevaret siden.

S.P. Jensen kom som 19-årig i 1896 i lære hos storkøbmand Carl Frederik Ferdinand Michaelsen i Kalundborg, der drev en større blandet handelsvirksomhed med tømmer, korn og foderstoffer fra adressen Kordilgade 28, hvor H&M ligger i dag.

C.F.F. Michaelsen, 1848 – 1896, var ud af en stor østeuropæisk jødisk slægt. I starten af 1800-tallet udvandrede en række af families medlemmer til Danmark, og C.F.F. kom i lære hos storkøbmand Elias Israel Roeskilde, der siden 1822 havde drevet købmandshandel fra matriklen i Kordilgade. Med tiden blev Michaelsen førstemand i forretningen, som han overtog i 1878, efter Roeskildes død.

Fire år tidligere blev C.F.F. Michaelsen gift med Antoniette Lovise Kirstine Birch, død 1899. Parret fik tre piger: Ingeborg, 1875-1948, Dagmar Julie, 1877-1938, og Ellen Astrid, 1878-1952, der alle levede af familiens store formue. Af ren interesse underviste Ingeborg og Dagmar andre velhaveres børn i musik. Med sig i Kalundborg havde Michaelsen desuden sine storebrødre, tvillingerne Harald og Valdemar, 1818-1923, og en ugift slægtning Johanne Marie Emilie, der sandsynligvis gik til hånde i de import-eksportvirksomheder, der blomstrede ud af købmandshandlen.

Michaelsens anden datter, Dagmar Julie, blev som den eneste af de tre søstre gift, og i 1902 flyttede hun med ægtemanden S.P. Jensen ind i en stor hvid villa på Kystvejen 90. I 1903 fødte Dagmar sønnen Rud, der langsomt trådte ind i faderens virksomhed, som det var tanken han skulle overtage. Det kom ikke til at ske. I 1925 blev ægteparret ramt af en stor sorg, da sønnen Rud, blot 22 år gammel, døde af en voldsom blindtarmsbetændelse. S.P., der i forvejen havde et skrantende helbred, blev mærket for livet.

I 1938 dør Dagmar Julie som 61-årig og S.P. Jensen stifter to legater. Et mindelegat i eget og hustruens navn, samt et til forskønnelse af især Højbyen og Vor Frue Kirke, som han allerede i 1928 havde skænket to glasmosaikvinduer. Værkerne, udført af den norske kunstner Emmanuel Vigeland, lillebror til den berømte billedhugger Gustav Vigeland, blev i første omgang placeret bagest i koret på hver sin side af altertavlen. Da den blev forgyldt og farvelagt, blev mosaikkerne flyttet til portalen i det nordre tårn, hvor de stadig kan ses. Som en af de indflydelsesrige erhvervsdrivende i Kalundborg, så S.P. Jensen med stigende bekymring på matadoren Valdemar Henkel, der kom til byen i 1912, hvor han i 1918 åbnede skibsværft i øst-havnen. Henkels økonomiske spekulationer og vilde forretningseventyr blev en katastrofe for byen, som lå slagen hen i årevis.

Efter Dagmar Julies død gifter S.P. sig med Marie Larsen, datter af Jens Larsen, der blandt andet drev sommerpensionen Strandbo på Kystvejen. S.P. Jensens helbred blev langsomt dårligere, og han dør i 1955, 78 år. Men hans mange virksomheder i aktieselskabet sammen med grossererfirmaet Carøe & Co., København, lever videre og udvikler sig fortsat på især havnen, hvor Importkompagniet i 1957 bliver en del af selskabet. Det bliver en blomstrende forretning, fra en omsætning på 13 millioner i det første år, 48 millioner i 1965, og 43 millioner i sidste regnskabsår 1968.

I sit lange forretningsliv beklædte S.P. Jensen en lang række tillidsposter som forretningsfører, bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand i eksempelvis Gørlev Sukkerfabrik, Kaseinfabrikken, Kalundborg Dagblad, Kalundborg Motorfabrik, Kalundborg Bryggeri og Importkompagniet. Sammen med kredslæge J.S. Møller, var S.P. Jensen med til at stifte en lokalafdeling af Radikale Venstre, og han sad i byrådet for partiet fra 1902 til 1912.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.