Hans Christian Sonne, sognepræst ved Lille Fuglede og Store Fuglede kirker, der var grundlægger af Danmarks første brugsforening i Thisted, november 1866.

Han fik teologisk embedseksamen fra Københavns Universitet i 1841, og blev samme år huslærer på Lerchenborg Gods ved Kalundborg. I 1845 blev han udnævnt til sognepræst i Møgeltønder. I 1864 blev han sognepræst i Thisted og i 1872 udnævnt til provst samme sted. Sonne var meget socialt indstillet og interesserede sig for at forbedre småkårsfolks og arbejderes vilkår. Inspireret af den spirende andelsbevægelse i England, talte han i 1865-66 for oprettelse af en brugsforening og fik stiftet `Thisted Kjøbstad Arbejderforening´, der skulle arbejde med planerne.

De første spæde tiltag, med gratis brødudbringning, fandt sted i sommeren 1866, men først i november åbnede forretningen, der i årtier er beskrevet som Danmarks første brugsforening. Det er ikke korrekt. Allerede 26. maj samme år åbnede fabrikant Julius Galster `Nørresundby Indkjøbsforening´ efter samme engelske forbillede og sociale indstilling som provst Sonne.

Hæderen som stifter af Danmarks første brugsforening tilfaldt sandsynligvis Sonne, da Thisted Brugsforening viste sig, at være den mest levedygtige. `Nørresundby Indkjøbsforening´ kom aldrig op på mere end en snes medlemmer og overlevede kun få år. I Thisted dannede Sonnes brugsforening, med omkring 170 medlemmer. I 1868 blev han slået til Ridder af Dannebrog, og hædret for sin indsats og inspiration for de mange andelsbutikker, der de kommende år dukkede frem over det ganske land. Det førte i 1896 til stiftelsen af Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, der i 1896 blev til FDB. Hans Christian Sonne blev valgt til foreningens første formand.

I 1875 var Sonne flyttet fra Thisted til Store og Lille Fuglede sogne på Sjælland, et af landets højestlønnede præsteembeder. I 1879 blev han tillige provst for Ars-Løvede Herreder, mens han fortsat var aktiv i andelsbevægelsen, hvor han var medstifte  af Ubby Brugs.

Kalundborg fik sin første brugsforening i 1915, der åbnede i Møllestræde. Fra 1918-54 lå butikken på hjørnet af Skibbrogade og det nu hedengangne Pavestræde – i dag Bredgade. En filial åbnede på Sct. Jørgensbjerg i 1919, for at nå kunderne på Lyngen, men måtte lukke i 1925. Fra 1964 lå brugsforeningen i Vænget. I 1956 blev den til byens første selvbetjeningsbutik, inden den i oktober 1970 rykkede til det der i dag kaldes Kvickly-Torvet i Bredgade.

På 150-året for åbningen af brugsforeningen i Thisted, blev der rejst en buste af Sonne på byens Lilletorv, og på 150-året for hans fødsel, i 1967, blev han hædret med sit portræt på 60-øres frimærket.

Hans Christian Sonnes hustru Margrethe var født Rothe, og havde derfor familiemæssig tilknytning til Kalundborg, hvor hun ønskede at blive begravet, hvor godsejer Carl Rothe og hans hustru Hedvig lå. Også Hans Christian Sonne ønskede, at blive bisat her.

I 2007 blev FDB eneejer af Coop Danmark A/S, landets største detailvirksomhed, der på et landsmøde i januar 2013 besluttede, at samle de to virksomheder under ét navn, Coop, der tæller omkring 1,3 millioner medlemmer.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.