Ib Fenger Bache, født 7. december 1919 i København, blev uddannet læge i 1945. Efter nogle års tjeneste i Odense og København, tog han med hustruen Elise, der også var uddannet læge, til London for at studere tropemedicin som forberedelse til gerningen som lægemissionærer i Sydindien.

I 1949 blev parret udsendt til Indien af det Danske Missionsselskab, hvor de virkede frem til 1955. Efter nogle års ansættelse som reservelæge i København og Herning, kom de i 1959 til Kalundborg, hvor Ib Fenger Bache blev overlæge på kirurgisk afdeling. I 1962 blev han udnævnt til leder af sygehusets fødeafsnit.

Som leder af fødeafdelingen fulgte Bache fra 1972 tæt med i udarbejdelsen af en rammelov, bl.a. om fødselshjælp, hvor Sundhedsstyrelsen anbefalede, at alle fødsler fandt sted på specialafdeling.

Anbefalingen førte i 1973 til stiftelsen af foreningen `Forældre og Fødsel´, der samlede familier som bl.a. oplevede, at fædre ikke måtte være med til fødslen, der bare skulle overstås. Kvinderne følte sig umyndiggjort. Deres barn blev fjernet efter fødslen og kunne kun komme ind til amning hos moderen på bestemte tidspunkter, så det lå alene og skreg i timevis.

Ib Fenger Bache satte kompromisløst mor og barn i centrum, hvilket indebar, at personalet måtte indstille sig på, at være servicemindede på en helt ny måde. Afdelingen blev berømt i medierne og blandt Baches mange kolleger i ind- og udland.

For den fælles indsats modtog Ib Fenger Bache og hans personale i 1977 den første hæderspris fra "Forældre og Fødsel", for sit pionerarbejde med, at mor og barn fik så meget tid sammen som muligt, dag og nat. Mødrene puslede selv deres nyfødte og lå i samme stue. Førhen så mødrene kun deres børn, når de skulle ammes. Eller når sygeplejerskerne fandt det belejligt. Pionerindsatsen betød, at ammemælken flød rigeligere på Kalundborg Sygehus end noget andet sted i landet. Hvorfor spørge personalet til børnenes velbefindende, i stedet for selv at konstatere det, ved at have barnet hos sig, mente Bache.

Ib Fenger Bache var mere end læge med nye ideer og empati. Med udgangspunkt i et stærkt kristent livssyn blev han en engageret sparringspartner for alle han traf. Bache rummede også et fagpolitisk engagement, som modstander af fri abort, men samtidig med en dyb forståelse for kvinders situation og vilkår.

Ib Fenger Bache døde d. 30. oktober 2003 i Kalundborg, 83 år. Han efterlod sig hustruen Elise, fire børn, ni børnebørn, seks oldebørn og en pionerindsats. Hertil tusinder af tidligere patienter og nyfødte børn.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.