`Tak for alt. Fra Arbejdskammeraterne på Svovlsyren´

 Inskription: Jens Peter Plassmann, født 8.5 1903 død 31.8 1946. `Tak for alt. Fra Arbejdskammeraterne på Svovlsyren´. Begrundelse: Inskriptionen.

 - Arbejdsmand Jens Peter Plassmann, 43 år, skulle som vanligt lørdag den 31. august 1946 kl. 12, gå på weekend fra sin arbejdsplads, Dansk Svovlsyre- og Superphosphat Fabrik, populært kaldet `Svovlsyren´. Fabrikken, der producerede kunstgødning og svovlsyre, lå på grunden i østhavnen, hvor Kalundborg Skibsværft havde ligget frem til 1921. I 1929 blev arealet overtaget af Gødningskompagniet, der gennem årene opbyggede en af byens største arbejdspladser.

Da de fleste af kollegerne gik ud af den store port ved middagstid, bemærkede ingen, at Jens Peter Plassmann ikke var blandt dem. Da hans hustru kom hjem til boligen på Slagelsevej og så, at han ikke var der, blev hun bekymret for, at der skulle være sket noget. Hun sendte sin lille datter af sted til Svovlsyren med en madpakke, da hun tænkte, at hendes mand måske havde overarbejde. Men da ingen på fabrikken, havde set noget til ham, kom pigen tilbage med uforudrettet sag.

Plassmanns hustru blev urolig og cyklede selv til fabrikken på Østre Havnevej for at få opklaret, hvor hendes mand var. Nogle arbejdere hun traf, havde ikke set ham, og sammen begyndte de at lede efter ham, men uden resultat.

Bekymret cyklede Fru Plassmann til virksomhedens syremester Hansen, Lundevej, for at bede ham om, at få sat en eftersøgning i gang. Inden hun nåede frem, var der ringet om, at man havde fundet Jens Peter Plassmann død i støvkammeret, som han havde været i gang med at rengøre. En elektrisk strøm var ved en fejl gået gennem kammeret og havde dræbt hendes mand, der havde ligget omkommet i cirka syv timer, uden nogen havde lagt mærke til det. Politiet betragtede det som en ulykke, og foretog ikke yderligere undersøgelser.

Begravelsen fandt sted den 5. september i Vor Frue, bl.a. med deltagelse af alle arbejdskammeraterne fra Svovlsyren, der havde fået fri for at kunne deltage i højtideligheden. På virksomheden blev der flaget på halv stang.

Sammenholdet og solidariteten blandt arbejderne på fabrikken var stor. Kollegerne opfattede Jens Peter Plassmann som en god arbejdskammerat der, selv om han måske ikke var den fysisk stærkeste, udførte han sit arbejde på bedste måde. De støttede Fru Plassmann i den svære tid og rejste blandt andet denne sten, der bærer inskriptionen `Tak for alt. Fra Arbejdskammeraterne på Svovlsyren´.

Jens Peter Plassmann efterlod sig hustru og fem børn

Under 2. verdenskrig fabrikerede `Svovlsyren´ tørv, der blev oplagret i fabrikkens store lagerhal, men allerede i foråret 1945 begyndte man at reparere de store ovne, så produktionen kunne komme i gang hurtigt efter befrielsen. Produktionen af kunstgødning og svovlsyre i Kalundborg ophørte i 1974 og blev flyttet til Fredericia.

I en årrække blev arealet brugt som lager for Dansk Superfos A/S, men fra 1984 nedrevet i etaper. Tilbage er kun administrationsbygningen Østre Havnevej 12, som med dens mange kontorlokaler, siden har haft mange forskellige funktioner.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.