`Skomagermester Holm, agtværdig borger udi byen, er tildelt Fortjenstmedallien i Sølv med Tilladelse til at bære samme´, lød det kortfattet og med gotisk skrift i Kalundborg Dagblad i september 1895. Så vidste alle i den lille provinsby, at deres bysbarn havde opnået stor anerkendelse, da han i forbindelse med sit 50 års borgerjubilæum, blevet hædret af selveste Hans Majestæt Kong Chr. 9.

Hæderen kom ikke mindst takket været Holms store engagement i Kalundborg Håndværkerforening, hvor han var formand i to perioder, 1868-1870 og igen i 1874-1880. Et engagement, der blev anerkendt i 1887, hvor han blev udnævnt til æresmedlem.

Jens Emanuel Holm blev født i Kalundborg den 15. august 1816. Efter at have aflagt svendeprøve som skomager, arbejdede han en årrække i København og Aarhus, inden har kom tilbage til Kalundborg, hvor han i 1845 aflagde mesterprøve for byens skomagerlaug. Samme år fik han borgerskab i byen, hvor han med iver og interesse deltog i kommunens offentlige arbejde som byrådsmedlem gennem 18 år, skatteopkræver, fattigforstander, medlem af skolekommissionen og ligningskommissionen, men også som bestyrelsesmedlem i Kallundborg Laane- og Sparekasse. Samme år som Holm fik borgerskab giftede han sig med Nicoline Nielsen, født 1820, som han fik døtrene Emilie Bertine, født 1845, og Bertha Christiane Nicoline, født 1853, med. Hustruen dør i 1857 og Holm gifter sig året efter med Wilhelmine Marie Jensen, født 1832, død 1891, som han får fire børn med: Emma Vilhelmine i 1858, Vilhelm Emanuel August i 1859, Victor Emil i 1861 og Anne Theodora i 1865.

Ægteskabet går tilsyneladende dårligt og i 1871 gifter Holm sig igen, denne gang med Ane Marie Sophie Caroline Hansen, født 1817, død 1919, som han i 1876 får datteren Lovise Vilhelmine Sofie med. Hvor mange bisættelser, der har fundet sted under stenen med inskriptionen `J.E. Holms familiebegravelser´, henstår i det uvisse. Jens Emil Holm selv dør i 1905.

Det oprindelige gravsted, hvor det kun er grottestenen med inskriptionen og udsmykningen med ranken fra livets træ der er vurderet bevaringsværdig, bestod af yderligere to sten. En over købmand P. Rasmussen, 1870 – 1954, der var gift med Holms yngste datter Lovise Vilhelmine Sofie, og et med inskriptionen Flemming Rønne, 1888-1980, der ligeledes havde familiemæssige relationer til J.E. Holm. Billedtekst: Skomagermester J.E. Holm kunne i 1895 fejre 50 års borgerjubilæum og blev hædret som `agtværdig borger´ af Kong Chr. 9, der tildelte ham Fortjenstmedallien i Sølv.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.