Monument på lapidarie, Sct.Olai Kirkegård. Foto Jan Hyldahl
`Jeg ved en dejlig have´.

Jeg ved en dejlig have,
hvor roser står i flor,
dem skabte Gud til gave
for alle børn på jord.

Hvert barn med tanker fromme,
med øm og kærlig sjæl,
får lov til der at komme
og plukke roser selv.

Nu lukker jeg mit øje
og putter ned min kind,
Gud fader i det høje,
luk mig i haven ind.

(Tekst: L. Budde, melodi: M. Vulpius)

Lille Bodil, hvis fulde navn var Bodil Vibeke Hess, blev født den 30 marts 1929 og blev som blot 10-årig i begyndelsen af 1939 indlagt på Rigshospitalet med mellemørebetændelse. Her døde hun den 24. maj.

I dag, hvor mellemørebetændelse behandles med penicillin, virker det uforståeligt, at et barn på 10 år, kunne dø af sådan en infektion.

Penicillin blev opdaget ved en tilfældighed i 1928

Penicillin blev opdaget ved en tilfældighed i 1928, men først 10 år senere lykkedes det at vise, at det i pulverform havde en effekt på infektionssygdomme i forsøgsdyr. Men mængderne, som blev udvundet, var for små til at kunne anvendes til kliniske forsøg på mennesker.

Højtideligheden for Bodil Vibeke Hess startede i Vor Frue Kirke, hvor Pastor Kragh-Müller talte over Lukas-evangeliet kapitel 18, vers 15-17 hvor Jesus irettesætter disciplene og slutter med ordene, ”lad de små børn komme til mig; dem må I ikke hindre, thi Guds rige hører sådanne til …”.
”….. de bar også deres spædbørn til Jesus, for at han skulle røre ved dem. Da disciplene så det, truede de ad dem, men Jesus kaldte børnene hen til sig og sagde: Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det”.


Fra kirken gik ligtoget mod Sct. Olai, mens klassekammeraterne dryssede blomster foran det. Ved jordpåkastelsen, hvor hendes forældre – Kirsten og Axel Hess – hendes klassekammerater og lærerpersonale fra Skolen ved Torvet også var til sted, talte viceskoleinspektør Holst, inden man sang ”Jeg ved en dejlig have”, som var lille Bodils yndlingssalme.

Lokale historier

Gå på opdagelse i de historiske arkiver

Gå direkte til Arkiverne

Kontakt os

Vi er altid klar til at hjælpe. Vores kontor og vores telefoner er åbne mandag til torsdag fra 12.00 til 14.00. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail. Her på hjemmesiden kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål under fanebladet "kontakt".

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

+45 59 51 27 85
Man-tor 12.00 til 14.00, fred. lukket.