bg2.JPG

Oversigtskort over Kalundborg kirkegård

Regler ved valg af dobbelt kistegravsted udlagt i græs (Afd. F).

Ved erhvervelse af kistegravsted udlagt i græs, skal man være indforstået med, at der er servitut på området.

Download PDF formular her

Gravsten som der kun må være en af, skal være en upoleret natursten med indhuggede bogstaver. Med en højde på minimum 70 cm og maks. Højde på 100 cm over terræn. Og en. Minimum bredde 65 cm og maksbredde på 105 cm.

Gravstedet kan anlægges med et mindre blomsterbed foran gravstenen, samt en blomstervase el. pottevase ved siden. Vaser købes af og anbringes af kirkegården. Udover i blomsterbedet må der ikke plantes, lægges løg, sættes andre vaser eller lignende på gravstedet. Hvis reglerne ikke overholdes, fjerner kirkegårdspersonalet det uønskede.

Fredningstiden er 30 år og gravstedet kan fornyes.

Kirkegården varetager vedligeholdelse af gravstedet, som skal indbetales i en fredningsperiode.

Blomsterbed og vaser aftales med kirkegårdskontoret. Plantning af årstidens blomster og grandækning kan betales i en fredningsperiode eller ved årlig regning.
Gravstedet kan anlægges/reetableres ca. 4 måneder efter begravelsen.

 

Find os på Facebook

En arbejdsplads med sociale værdier

Artikel: Hvidebæk pastorat Kirkeblad.Januar-februar 2016

Søg

Om os

Sct. Olai kirkegård i Kalundborg Kommune er en by kirkegård og det lokale ejerskab varetages af menighedsrådene i de enkelte sogne indenfor Kalundborg Provsti, Roskilde Stift.

Sct. Olai Kirkegård er en offentlig virksomhed som er resultatet af et samarbejde mellem menighedsrådene i Vor Frue Sogn, Nyvangs Sogn.
De 2 by sogne har udskilt deres kirkegård til en selvstændig kirkegårdsbestyrelse. Bestyrelsen har ansat en kirkegårdsledelse og personale til varetagelse af forvaltning og drift af Sct. Olai kirkegård og vores samarbejdes partnere.

Læs videre i artiklen "Profil og værdier"

 

Sct.Olai kirkegårdsforvaltning

Esbern Snaresvej 15
4400 Kalundborg

Telefon

Vi kan træffes på telefon mandag til fredag 10.00 til 14.00

+45 59 51 27 85

Eller kontaktes via mailformular

e-mail: kontor (snabel a) sctolai.dk